×
Kërko

Si mund të jem e sigurt që Bibla është vërtet Fjala e Perëndisë?

Jezusi i referohej Dhiatës së Vjetër si Shkrimi dhe shpesh e citonte. Na është thënë se: “I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.” (2 Timoteut 3:16,17 – New Living Translation).

Për të gjetur prova që Bibla është Fjala e Perëndisë për ne, ju lutem shihni artikullin “Pse mund ta besosh Biblën”. Ky artikull jep arsye historike dhe arkeologjike në lidhje me autenticitetin e Biblës, dhe i përgjigjet pyetjeve të skeptikëve.