Pyetje & Përgjigje

Pyetje të rëndësishme që mund të kesh...

Është gabim që të krishterët të thonë se Jezusi është e vetmja rrugë për te Perëndia?

Sa shumë fal Perëndia?

Ku deklaroi Jezusi se ishte Perëndi?

Si mund të jem e sigurt që Bibla është vërtet Fjala e Perëndisë?

A mund të humbasë një i krishterë shpëtimin?

A do të shkoj në parajsë edhe nëse mëkatoj?

Është pagëzimi i nevojshëm?

Po kur Perëndia duket si i distancuar nga jeta ime?

Pyetje të tjera nga: pyetjetejetes.com