×
Kërko

Kapërceje Stresin

Jo shumë kohë pasi fillova një marrëdhënie me Zotin, fillova të ndiej shumë presion. Unë pashë urdhërime në Shkrime që nuk po i zbatoja "Duajini armiqtë tuaj, jini të shenjtë pasi unë jam i shenjtë falni njëri-tjetrin, jini të durueshëm" dhe shumë më tepër. Për më tepër, Bibla po përshkruante disa sjellje të gabuara, të cilat unë kurrë nuk i kisha parë në atë mënyrë. Mendova: “Uau. Ishte shumë më lehtë të jesh ateist! ”Po ti ju a ndiheni ndonjëherë që duhet të jeni një i krishterë i përsosur? Shumë të krishterë ndihen fajtorë, ndonjëherë larg nga Zoti për shkak të luftës së tyre me mëkatin. Me sinqeritet, ata ndjehen sikur po e zhgënjejnë vërtet Zotin.

Cila është zgjidhja? Përpiquni më shumë. Jini më të zellshëm?.

Jo

Zoti na tregon një mënyrë krejtësisht të ndryshme për tu lidhur me të. Kjo është kaq e rëndësishme për tu kuptuar.Asgjë nuk e ka rritur dashurinë time për Zotin më shumë sesa të kuptoj se çfarë thotë Zoti për marrëdhënien tonë me të dhe çfarë pret nga ne. Unë bashkova një sërë mesazhesh për ju, të quajtura thjesht, "Kapërce Stresin''

Ja se çfarë do të mbulojë:

  • Çfarë të bësh me të gjitha ato komanda që shikon
  • Kush është Shpirti i Shenjtë dhe çfarë bën ai për ne
  • Si Zoti na ndryshon jetën dhe na çliron
  • Çfarë do të thotë të jetosh me besim
  • Si të jesh i sinqertë në lidhje me mëkatin, megjithatë të jesh i lirë nga faji

Mijëra besimtarë kanë fituar gëzim më të madh në marrëdhëniet e tyre me Zotin përmes kësaj pakete.

Në fund të çdo emaili do të jetë një lidhje ku mund të pritni përgjithmonë në çdo kohë dhe një opsion "ndalo" nëse regjistroheni përmes WhatsApp. Ne respektojmë privatësinë tuaj dhe nuk do ta ndajmë adresën tuaj të postës elektronike ose numrin tuaj të telefonit me askënd. Gjithmonë

Shpresoj të regjistrohesh për këtë. Do t'ju drejtojë në Shkrime, aq e rëndësishme për t'u kuptuar në marrëdhënien tuaj me Jezusin.

Ju lutem më dërgoni Kapërce Stresin!