×
Kërko

Studimi #1: Si të fillojmë këtë marrëdhënie me Zotin?

Fillo me lutje: “Zot, të lutem që të më flasësh përmes Fjalës tënde, Biblës. Foli zemrës time që të kuptoj atë që ti do të më thuash mua. Amen.”

Studimi #1

Si të fillojmë këtë marrëdhënie me Zotin?

Vargjet më poshtë do ju ndihmojnë të kuptoni çfarë thotë Zoti për atë që nuk është e vertetë në marrëdhënien tuaj me Të. Pasi të lexoni vargun, pyetja më poshtë do ju ndihmojë të kuptoni atë që thotë vargu. (Numrat e vegjël në krye të çdo fjalie I referohen “vargjeve” dhe është thjesht një system numërimi I krijuar shumë kohë më parë për të ndihmuar të krisherët ti referohen fjalive specifike në Bibël.)

Gjoni 1
12 Por të gjithëve atyre që e pranuan[Jezusin], ai u dha pushtet të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e Tij.

P – Si bëhet një person fëmijë i Perëndisë?
(Mund të shkruani përgjigjet tuaja këtu dhe ta printoni mësimin kur të mbaroni.)

Ju mund të mendoni që zgjedhja juaj për ti besuar Jezusit është e ngjashme si zgjedhja për të blerë një makinë apo zgjedhja e një pikëpamjeje politike. Më poshtë na tregohet përfshirja e Zotit në proçesin e bërjes tuaj të krishterë.

Gjoni 15
16 Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju…

1 Korintasve 1
9 Besnik është Perëndia, nga i cili u thirrët në bashkësinë e Birit të tij Jezu krishtit, Zotit tonë.

Efesianët 1
4 Sikurse na zgjodhi në të përpara themelimit të botës, që të jemi të shenjtë dhe të patëmetë përpara tij në dashuri, 5 për lëvdim të lavdisë së hirit të tij, të cilin na dhuroi në të dashurin Birin e tij.

P – Cili ishte motive i Zotit për të na zgjedhur ne sipas vargut 5?

Efesianët 2
4 Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, 5 ndonëse ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit)

Kolosianët 1
13 Ai na nxorri nga pushteti i errësirës dhe na zhvenosi në mbretërinë e Birit të tij të dashur, 14 në të cilin ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve.

P – Sipas këtyre vargjeve cilat janë katër gjëra që Zoti ka bërë për ty?

Romakët 5
9 Shumë më tepër, pra, duke qënë tani të drejtësuar nëpërmjet gjakut të tij, do të shpëtohemi nga zemërimi me anë të tij!

P – Në Bibël thuhet që Jezui na shpëtoi ne, nga se na shpëtoi Ai ne?

Efesianët 2
8 Sepse, me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit; dhe kjo nuk vjen nga ju por është dhurata e Perëndisë, 9 jo prej veprave, që askush të mos mburret.

P – A mund ta fitojmë ne vetë shpëtimin?

P – A mund dikush të fitojë shpëtimin duke bërë vepra të mira?

Konkluzion: Bëj një përmbledhje se çfarë thonë këto vargje sesi përfshihet Zoti kur ti bëhesh i krishterë:

Tani mund ta printosh studimin #1.
Përgjigjet e tua nuk ruhen nëse e mbyll faqen.

Për Studimin #2, Kliko këtu.