×
Kërko

Studimi #6: Çfarë të bëjmë me problemet

Perëndia na tregon se si t’ju afrohemi problemeve tona dhe se çfarë do të bëjë Ai.

Më poshtë ke një studim të shkurtër që mund t’ju pëlqejë.

Si mundet t’i kemi zemrat në paqe dhe në mes të problemeve, sfidave dhe zhgënjimeve të shumta?

  • Filipianëve 4:5 —

  • Gjoni 16:33 —

  • Jeremia 32:17 —

Çfarë do Zoti të bëjmë në këto situata?

  • Filipianëve 4:6 —

  • 1Pjetrit 5:5-7 —

Çfarë premton Zoti të bëjë kur e thërrasim atë?

  • Filipianëve 4:7 —

  • Isaia 41:10 —

Shkruaje tekstin e plotë të një prej vargjeve të mësipërme, mendo për të, mësoje përmendësh në ditët në vazhdim.