×
Kërko

Shpirti i Shenjtë në ne

Disa nga ne mendojnë, “Nëse Jezusi do të ishte këtu në tokë dhe do ta shihnim me sy, ne do ta ndiqnim kudo.” Tek Ezekieli 36:26-27, Zoti thotë, “Unë do vendos frymën time tek ju dhe kjo do tju bëjë që të ecni sipas rrugëve të mia.” Ka diçka në lidhje me atë fjalë “brenda.” “Unë do vendos frymën time tek ju.” Ishte një kohë që kisha nevojë për të më kujtuar që Shpirti i Tij ishte brenda meje. Mëkujtohet që e lexova këtë dhe për ditë me rradhë ecja rreth e rrotull duke menduar, “Shpirti i Tij i shenjtë brenda banon në mua!” Krishti është në mua përmes Shpirtit të Tij ashtu siç Ai ishte me dishepujt. Është e mahnitshme të kuptosh që Fryma e Tij brenda banon në ne dhe shumicën e kohës ne nuk i kushtojmë Atij vëmendje fare.

Ku jeton Shprirti i Shenjtë

Tek e letra e parë e Korintasve 3:16 thotë, “ A nuk e dini që trupi juaj është tempulli i Shpirtit të Shenjtë.” Andrew Murray, në librin e tij Fryma e Krishtit, e shtjellon në këtë menyrë që është shumë ndijme për mua. .Ai tha se në tempullin hebre kishte tre oborre: oborri i jashtëm, oborri i brendshëm dhe oborri i shenjtoreve.

Murray përshkroi se si trupat tanë janë si oborri i jashtëm. Oborri i brendshëm është si mendja, vullneti dhe emocionet tona. Por brenda nesh është oborri i shenjtë e të shenjtave ku banon Fryma e Zotit. Shpirti i Shenjtë banon brenda shpirtit tonë. Pra, brenda teje dhe brenda meje është e Shenjta e të shenjtërve.Vargu 17 i këtij kapitulli thotë: "Tempulli i Perëndisë është i shenjtë dhe ai tempull është ai që ti je". Kjo do të ndihmojë imazhin që keni për veten për të njohur të Shenjtin e shenjtërve që është në ju dhe në mua.

Si atëherë t'i mbajmë tempujt tanë të pastruar?? Pasi të kemi pranuar Krishtin, gjaku i Krishtit na pastron. Si pra mund ti mbajmë tempujt tanë të pastër? Me Besim duke i besuar Zotit dhe Fjalës së Tij.

1 Gjonit 1: 9 është një varg që më pëlqen ta quaj "sapuni i të krishterit". Vargu thotë, "Nëse rrëfejmë mëkatet tona, Ai është besnik dhe i drejtë që të na i falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi".”

Herën e fundit që keni larë duart kur ishin vërtet të pista, a keni qëndruar mbi lavaman dhe keni thënë: "Ku shkoi papastërtia, unë jam aq i shqetësuar për këtë?" Jo nuk e keni bërë. Ju pranuat me besim se papastërtia iku nga lavamani. Asnjëherë nuk e keni menduar këtë. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë. INëse rrëfejmë mëkatet tona, Ai është besnik; Ai është i drejtë për të na falur mëkatet tona dhe për të na pastruar nga çdo padrejtësi. Ne duhet të besojmë se Ai na ka falur edhe nëse nuk e shohim ose nuk e ndiejmë atë..

Fryma e Shenjtë na drejton gjithnjë te Krishti. Ai gjithmonë na drejton te falja, te kryqi dhe te gjaku i Krishtit. Ai gjithnjë na drejton për shfajësim?. Pse Për shkak se Romakëve 8: 1 thotë, "Prandaj tani nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus."”

Por çfarë bën Satanai?Ai dëshiron t'ju grabisë paqen që Zoti thotë se është e juaja..Satani përpiqet t'ju bëjë të shikoni prapa dhe të mendoni për mëkatin tuaj më të keq. Ju mendoni për ato gjëra dhe ato ju shkojnë nëpër mend si një video. Ajo që duhet të bëjmë është t'i sjellim ato mëkate nën kryq dhe të themi: "Zot Jezus, kjo thjesht provon se kam nevojë për një Shpëtimtar. Zot, faleminderit që gjaku i Jezu Krishtit më pastron nga çdo mëkat ”.” Mendoni për mëkatet tuaja përmes kryqit dhe përmes gjakut të Krishtit dhe do të keni paqen e Zotit. Mos rishikoni mëkatet e vjetra. Besoni në faljen e Zotit.

Shpirti i Shenjtë na flet

Tani, po në lidhje me mëkatet e tanishme, mëkatet që Zoti mund ti sjellë në vëmendjen tuaj?

Mënyra se si Zoti më kalon përmes meje, më shumë se çdo mënyrë tjetër, është përmes marrëdhënieve të mia. Unë kisha një marrëdhënie në jetën time që më mundonte për vite me radhë..E kisha aq të vështirë me këtë person saqë mendova: "Nëse do të jesh në parajsë, unë as që nuk dua të shkoj atje".” Po i drejtoja gishtin drejt këtij personi. Isha kritik. Isha gjykues. Po gjeja faj. Nuk kisha asgjë të mirë për të thënë për to. Dhe gjatë gjithë kohës, unë po justifikoja veten..

Pastaj një ditë Zoti më tregoi tek Luka 18: 9, "Dhe Ai gjithashtu ua tregoi këtë shëmbëlltyrë disa të cilëve kishin besim te vetja se ishin të drejtë dhe i shikonin të tjerët me përbuzje". E kuptova që po shikoja këtë person tjetër me përbuzje. Kjo është shëmbëlltyra që Jezusi tha::

“Dy burra u ngjitën në tempull për t'u lutur, njëri farise (udhëheqës fetarë të vetë-drejtuar, arrogantë në kohën e Jezuit) dhe tjetri një mbledhës taksash (shpesh njerëz të korruptuar, që mbi-takson, të urryer nga shumica.) Fariseu qëndroi në këmbë dhe po i lutej vetes për këtë: 'Zot, unë të falënderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë: mashtrues, të padrejtë, kurorëshkelës ose madje si ky tagrambledhës. Unë agjëroj dy herë në javë, paguaj të dhjetat e gjithçkaje që marr. 'Por tagrambledhësi, duke qëndruar disi larg, madje nuk ishte i gatshëm të ngrinte sytë drejt qiellit, por po i rrihte gjoksin duke thënë,' Zoti qoftë i mëshirshëm me mua , mëkatarin ''.

Jezusi shpjegoi shëmbëlltyrën duke thënë: “Unë po ju them që ky njeri (njeriu që tha 'Zoti qoftë i mëshirshëm ndaj meje mëkatarit') zbriti në shtëpinë e tij i justifikuar dhe jo tjetri, sepse kushdo që lartëson veten e tij do të përulet, por ai që përulësia e tij do të lartësohet ".

Kur e lexova këtë, thashë: “O Zot, unë jam si Farisenjtë. E urrej kete. Po e shoh këtë person me përbuzje. ” E kuptova që kisha nevojë të shikoja zemrën time. Ndërsa fillova të shikoj zemrën time, pashë xhelozinë, mungesën e dashurisë, krenarinë, zemërimin, gjykimin, duke treguar gishtin tim. Pastaj pashë Galatasit 5: 16-23. “Por unë them që ecni sipas Frymës dhe nuk do të realizosh dëshirën e mishit ... Fruti (ose veprat) e mishit janë të dukshme që janë imoraliteti, papastërtia, sensualiteti, idhujtaria, magjia, urrejtja, grindja, shpërthimi i zemërimit , xhelozia, mosmarrëveshjet, përçarjet, fraksionet, zilia, dehja, ngacmimi dhe gjëra të tilla si këto… Por fryti i Shpirtit është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besnikëria, zemërbutësia, vetëkontrolli, kundër gjërave të tilla atje nuk ka ligj. ”

Ndonjëherë ne shikojmë listën e mëkateve dhe themi: "Epo unë nuk e gjej veten aty askund". Por a e dini se çfarë nuk arrijmë të bëjmë? Ne nuk arrijmë ta shohim veten në frytet e listës së Shpirtit dhe të themi: “Sa i dashur jam? Sa i mirë jam? Sa besnik jam? Sa zemërbutë jam? " Ne priremi ta masim veten me mëkatet në vend që ta masim veten me frytet e Shpirtit.

Andrew Murray tha, "Pse ndodh që ne gjejmë të krishterë të shenjtë dhe të ashpër?" Ai vazhdon duke thënë: “Sepse ata nuk dinë asgjë për Shpirtin e dashurisë. Vetëm Shpirti i Shenjtë mund të prodhojë dashurinë e tij. ”

Ndërsa mendoja për personin që më kishte lënduar, u kujtova një varg në 1 Pjetrit 3: 8,9: «Për ta përmbledhur, le të jenë të gjithë në harmoni, dashamirës, vëllazërore, zemërmirë dhe të përulur në shpirt, duke mos u kthyer të keqen për të keqe, ose fyerje për fyerje."

Ndjeva që ky person kishte bërë gjëra të këqija ndaj meje, kishte bërë gjëra fyese ndaj meje. Por vargu thotë, "mos e ktheni të keqen për keq, ose ofendimi me fyerje", thotë, "por jepni një bekim në vend, sepse u thirrët për vetë qëllimin që të mund të trashëgonit një bekim".

Ndërsa shikoja atë që pashë në zemrën time dhe rrëfeva se isha si një farise dhe u luta: “Zot, bëhu i mëshirshëm me mua një mëkatar. Zot, mund të më tregosh të lutem se si t'i jap një bekim këtij personi? " Në atë kohë isha në Angli dhe në një nga libraritë mbaj mend që pashë një libër mjaft të shtrenjtë që e dija se do ta donte vërtet. Herën tjetër kur u ktheva në Amerikë, ia dhashë atë libër. Nuk mund t'ju them se sa i prekur ishte thellësisht. Kjo nënkuptonte botën për të dhe unë mendoj se Zoti e përdori atë në një mënyrë të fuqishme.

Shpirti i Shenjtë do të jetë gjithmonë besnik për të na treguar se ku nuk jemi si Krishti. Ai ishte besnik për të më treguar mua se ku nuk isha si Krishti. Ndërsa lexojmë Fjalën e Zotit dhe i kërkojmë Frymës së Shenjtë të na udhëheqë në mënyra që i pëlqejnë atij, ai do të prodhojë në jetën tonë frytin e Shpirtit: «dashuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, mirësi, butësi dhe vetëkontroll "

Jezusi tha: “Ashtu si Ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve; qëndroni në dashurinë time… Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të jetë në ju dhe që gëzimi juaj të jetë i plotë. ” (Gjoni 15: 9,11)

E marrë me leje nga libri, Besimi nuk është një ndjenjë, nga Ney Bailey.